Tropik Bitkiler

Tropik Süs Bitkileri

Tropik Bitkiler
Citrus, (Turunçgiller)
Anavatanı; Güney Doğu Asya’dır. Turunçgiller ailesinde çok sayıda her dem yeşil ağaç, ağaççık ve çalı formlarında tür bulunur. Aromatik kokulu parlak yeşil yaprakları ve kokulu olan beyaz çiçekleriyle bahçelerin vazgeçilmezlerindendir. Meyveleri yenilebilir .
Native To; South East Asia. Yesil every dem in the citrus family, in the form of a shrub and a bush type. Scented gardens with aromatic leaves and bright fragrant white flowers are a gift of Yesil. The fruits are edible .

Citrus aurantium, (Turunç)
Dikenli küçük ağaç, bazen de büyük çalı görünümündedir. 10 cm parlak yeşil yaprakları dekoratiftir. Beyaz çiçekleri Mart-Nisan ayında kokuludur. Büyük,koyu turuncu renkli meyveleri sonbaharda oluşur. Dekoratif etki oluşturacak yollarda kullanılması uygundur. Donlardan çok etkilenir.
Barbed small tree, large shrub has the appearance of sometimes. Yesil bright decorative leaves 10 cm. White flowers March-scented in the month of April. Large,dark orange-colored fruits in autumn occurs. Suitable to be used in a way that will create a decorative effect. Is affected by a lot of drawers.

Citrus reticulata, (Mandalina)
Anavatanı; Güney Doğu Asya’dır. 5m boya ulaşmaktadır. Yaprakları küçük ve kokuludur. Meyveleri yuvarlak ve portakal rengindedir. Fakat meyveleri yenmez ve acı bir tadı vardır.
Native To; South East Asia. The height reaches 5m. The leaves are small and fragrant. Fruits are round and orange. The fruit is edible but has a bitter taste.

Citrus fortunella ‘Margarita’ (Kumkat)
Anavatanı; Çin’dir. 4m boya ulaşmaktadır. Bitkinin gelişimi yavaştır. Dalları kıvrımlı ve dikenlidir. Yapraklarının uçları sivri şekilde ve koyu yeşil renklidir. Çiçekleri; yıldız şeklinde, beyaz renkli ve kokuludur. Meyveleri turuncu renklidir.
It Is Native To China. Reaches 4m in height. The development of the plant is slow. Branches curved and is full of thorns. The tips of the leaves pointed and dark green colored. The flowers are star-shaped, white-colored, and scented. The fruits are Orange colored.

Citrus lemon, (Limon Ağacı)
Native To; South East Asia. Flowering and fruiting throughout the year with the main process of the citrus family is considered. Branches, thorns and green colored. Fragrant leaves are dark green. The flowers are fragrant and white in color. Fruits; yellow and oval shape.

Citrus limon ‘Follis Variegatis’ (Alacalı Limon Ağacı)
Anavatanı; Güney Doğu Asya’dır. Süs amaçlı kullanılmaktadır. Yaprakları ve meyveleri bitkiyi ön plana çıkarır.
Native To; South East Asia. Are used for ornamental purposes. The leaves and berries of the plant are highlighted.

Citrus medica, (Ağaç Kavunu)
Anavatanı; Güney Doğu Asya’dır. 5 m boy yapabilmektedir. Dağınık dallanma görülmektedir. Çiçekleri; beyaz renkli ve kokuludurlar. Meyveleri; büyük ölçekte, kabuğu kalın ve kokuludur. Bu yüzden Ağaç Kavunu denilmektedir.
Native To; South East Asia. 5 m length is capable of.Scattered branching is observed. Flowers; white-colored, and scented. Fruit; on a large scale, the bark thick and aromatic. So citron is called.

Citrus medica ‘Digitata’ (Budanın Eli)

Citrus mitis, (Calamondin)
Anavatanı; Güney Doğu Asya’dır . 4 m boy yapabilmektedir. Parlak yeşil renkli ve kokulu yapraklara sahiptir. Çiçekleri; beyaz renkli ve kokuludur. Meyveleri; sarıdan turuncu renge kadar değişken ve oval şeklindedir.
Native To; South East Asia . 4 m height is capable of. Yesil has bright colorful and fragrant leaves. Flowers; white-colored, and scented. The colour is variable from yellow and orange fruits, oval shaped.

Citrus myrtifolia, (Mersin Yapraklı Turunç)
Anavatanı; Çin’dir. 10 m boy yapabilmektedir. Çok sayıda beyaz renkli ve kokulu çiçekler açmaktadır. Meyveleri portakala benzer fakat yenmemektedir.
It Is Native To China. 10 m height is capable of. Numerous white fragrant flowers with colored leads. The fruits similar to Orange, but do not beat.

Citrus x paradisi, (Greyfurt)
Anavatanı; Çin’dir. 5 m boy yapabilmektedir. Yaprakları; oval ve koyu yeşil renklidir. Çiçekleri; beyaz renkli ve kokuludur. Açık sarı ve turuncu renkli büyük meyveler üretirler. Meyveleri yenmektedir.
It Is Native To China. 5 m length is capable of. The leaves are oval and dark colored Yesil. Flowers; white-colored, and scented. Large yellow and orange fruits produce. The fruits are edible.

Citrus sinensis, (Portakal Ağacı)
Anavatanı; Çin ve Vietnam’dır. 13 m boy yapabilmektedir. Tepe tacı, şemsiye şeklindedir. Yaprakları; büyük ölçekte ve koyu yeşil renklidir. Çiçekleri; beyaz renkli ve kokuludur. Meyveleri; yuvarlak şekilde ve turuncu renklidir. Meyveleri yenmektedir.
Homeland; China and Vietnam. Is capable of 13 m in height. The crown of the hill, shaped like an umbrella. Leaves; and dark colored Yesil on a large scale. Flowers; white-colored, and scented. The fruits are round and orange coloured. The fruits are edible.

Bunu da oku :  Kaktüsgiller

Ceiba pentandra ()
Anavatanı; Meksika, Amerika ve Afrika’nın Tropik Bölgeleri’dir. 70 m boy ve 8 m ene ulaşabilmektedir. Gövdeleri üzerinde 8 cm uzunluğunda sert dikenleri vardır. Yaprakları 5,7,9 loptan ( genellikle 5 lop ) oluşur. Yapraklar tüysüz, 20 cm uzunluğunda ve kısa bir sapı vardır. Tam güneş ağacıdır. Ağaç gövdeleri kano yapımında kullanılır.
Homeland, mexico, america and the tropic regions of africa. 70m tall and 8m wide. They have 8cm long thorny surface in body. The leaves are 5-7-9 lobbed, usually 5. The leaves are hairless. 20cm long short stalk. İt is a full sun plant. The barks are used for canoe.

Cyathea australis, (Kaba Ağaç)
Anavatanı; Güney Doğu Avustralya’dır. 1280 m yüksekliğe kadar, gölgeli orman ve dağ kıyılarında büyür.12m boy yapabilir, dik ve konik formlu büyürler. Yapraklar 4-6 m uzunluğa erişmektedir .
Homeland, southeast australia. It lives in shade, forests or in highlands up to 1280m. 12m tall. Vertical and conical. The leaves are 4-6m long.

Chorisia speciosa, (Floş Ağacı Maymun Çıkmaz Ağacı)
Maymun Çıkmaz Ağacı’nın Anavatanı; Brezilya ve Arjantin’dir. Ağacın gövdesi dikenlerle kaplıdır. Yaprakları el parmakları gibi 4-7 bölmelidir. Çiçekler önce gül pembesi renktedir, sonra somona dönüşür, çiçek boğazları, sarı veya beyazdır. Çiçeklenmeden sonra, armut şeklinde, önce yeşil sonra kahverengi kılıf ile sarılı tohumlar oluşur, bunlardan bir çeşit ipeksi iplik yapılır. 15 metre yüksekliğe kadar boylanabilirler, güzel bir taç oluşturmaktadır. Ülkemizde, Güney Ege ve Akdeniz Sahil Kuşağında peyzaj çalışmalarında, rahatlıkla kullanılabilirler. Ülkemizde büyük örnekleri Antalya Otogarı’nda görülebilir.
Homeland of the No-monkey tree is brazil and argentina. Its bark is full throny. The leaves are like hands as it has 4-7 parts. The flowers are rosy pink then solomon pink, the tubes of the flowers are yellow or White. After flowering, pear shaped, seed wrapped in green and Brown case. Silky rope are produced from this. 15m tall. It has a nice top Corolla. It can be used in landscaping of southwest and South coast of tukey. The examples can be seen in Antalya terminal.

Dicksonia antarctica (Ağacımsı Eğrelti Otu)
Anavatanı; Tazmanya olan egzotik bitki, eğreltiotunun ağaç görünümlüsüdür. Yaprakları 3m’ye kadar uzayabilen, parlak yeşil renkli her dem yeşil bitkidir. Don görülen yerler yaşayabilir fakat, kışın korunması gerekebilir. Nem isteği sabit olmalıdır. Çok kuru hava köklerini kurutabilir.
Homeland, tazmania. It is a woody form of fern. It is exotic. It is evergreen plant which are 3m long and shiny green. It can live in frosty weathers but must be protected. It needs a stable humidity rate. The very dry weather makes it root dry.

Erythrina crista-galli (Arap Dudağı)
Güney Amerika kökenli, kış aylarında yaprak döken. Güney sahil şeridinden başlayarak İstanbul’a kadar uzanan tüm kıyı şeridinde sorunsuz yetiştirilebilir. İlkbaharla birlikte başlayan kırmızı tomurcuklanma, bahar ayları ilerledikçe zambak şekilli ve demetler halinde açan kırmızı çiçeklere bırakır yerini. İşte bu dönem görülmeye gerçekten değerdir.Çok değerli bir peyzaj bitkisi olup, dikili olduğu yerinde değerini artırır. Tuzlu su serpintisine dayanıklıdır.
It is originated in South america. It defoliated in winter. It can be plantedin the coast of South to ıstanbul.the red buds in spring are lily shaped and becomes in bunches then turns into red flowers. It is worth to see this view. It is a valuable landscaping plant. It is hardy to salty splashes.

Ficus australis, (Avustralya İnciri)
Anavatanı; Endonezya ve Avustralya’dır. Her dem yeşil yapraklarıyla süs ve dekoratif amaçlı kullanılan çalı veya ağaçtır. Dış mekanların yanı sıra iç mekanlarda da yer almaktadır.
Homeland, ındonesıa and australia. It is an evergreen, decorative bush. It is used either indoor or outdoors. The leaves are very striking.

Bunu da oku :  Rambai Ağacı

Ficus elastica, (Kauçuk Ağacı)
Anavatanı; Güneydoğu Asya’dır. 50 m boy yapabilir. Doğal yaşam alanlarından uzakta,ölçülerini ve çalı duruşunu muhafaza ettiği ortamda çok yetiştirilir. Yaşam alanında ve benzer iklimlerde çok dallı her dem yeşil büyük bir ağaçtır. Sert parlak,koyu yeşil, 30-40 cm uzunluğunda yaprakları vardır. Yetişkin olduklarında üzerlerinde sarı benekli 1 cm’lik meyveleri vardır.
Homeland, southeast asia. 50m tall. It is mostly planted in far from its natural areas which can keep its own measures. It is a huge tree which is evergreen in natural like climates. It has hard, shiny, dark leaves, 30-40cm long. It has 1cm long little fruits which has yellow spots on when it is mature.

Ficus microcarpa ()
Anavatanı; Çin, Avustralya ve Hindistan’dır. Sıcak iklimlerde yol ağacı olarak kullanılır. Kuşlar için ev konumundadır. Bonzai yapımı için en çok kullanılan bitkidir.
Homeland, china, australia and ındia. It is used as parkway trees in hot climates. They are houses fort he birds. It is mostly used for bonsai.

Ficus microcarpa ‘Gynseng’ ()

Ficus microcarpa ‘Dragon’ ()

Ficus retusa ‘Nitida’ ()
Anavatanı; Japonya, Çin, Malezya, Avustralya’dır. Yaprakları; oval,koyu yeşil renkli, her dem yeşildir. Büyük çalı yada ağaç formlarındadır. Genellikle bulvar ve gölge ağacı, ve çit bitkisi olarak kullanılmaktadır.
Homeland, japan, china, malasia and australia. The leaves are oval, dark green and it is evergreen. It is formed as large bushes or tree. It is generally avenue and shade tree and fence plant.

Ficus benjamina ()

Juannuola mexicana ()
Anavatanı; Güney Amerika’dır. Parlak koyu yeşil renkli yaprakları ile her dem yeşil çalıdır. Yaz mevsiminden sonbahara kadar turuncu renkli yarı sarkık, boru şeklinde ve kısa salkımlar halinde toplu duran çekici çiçekler açmaktadır. Saksıda kolaylıkla yetişebilir.
Homeland, South america. İt is evergreen with its shiny dark green leaves. It blooms in summer to autumn. They are orange semi floppy, pipe shaped in short clusters. It can be planted in pots easily.

Mangifera indica, (Mango Ağacı)
Anavatanı; Tropikal Asya’dır. Yaprakları mızrak şeklinde ve meşin gibi serttir. Yapraklarının parlak koyu yeşildir. 20 m boylanabilirler. Her dem yeşil ağaçlardır. Meyvelerine mango denir. Fazla suya ihtiyaç duymaz.
Homeland, tropical asia. the leaves are lanceolate and hard as leather. The leaves are shiny dark green. 20m tall. They are evergreen trees. The fruits are named as mango. It does not need excessive water.

Murraya paniculata (Turunçgil Yasemini)
Anavatanı Asya ve Avustralya’dır.Bol güneş ışığı alabilen alanlardan hoşlanmaktadır. Yıl boyunca açan küçük, beyaz çiçekleri, portakal çiçeği kokusuna sahiptir. Sık dallanma özelliği nedeniyle budamaya uygun bir bitkidir. Bütün bir yıl boyunca yeşil yaprakları, güzel kokulu çiçekleri ve küçük kırmızı meyveleri ile peyzaj düzenlemelerinde etkilidir. Çit bitkisidir.
Homeland, asia and australia. It likes illuminated areas. The little White flowers are like orange blossoms in odour. It is suitable pruning. It is a fece plant. Mostly prefered in landscaping because of the evergreen leaves and fragrant flowers.

Musa basjoo, (Sahici Muz)
Anavatanı; Japonya’dır. 6 m boy 5 m en yapabilir. 3 m uzunluğa ulaşan yaprakları vardır. Yaprakları parlak yeşil renklidir. Yaz boyunca, salkım şeklinde sarı-krem renkli meyveler oluşmaktadır. Doğal yaşam alanında yada seralarda bakılırsa yenilebilen, tatlı muz üretir. Egzotik bir görünüm sağlamaktadırlar.
Homeland, japan. 6m tall and 5m wide. It has 3m long leaves. The leaves re bright green. In summer it produces yellow beige fruits in clusters. In greenhouses or in its nature, the fruits are edible, bananas. It provides an exotic view.

Musa ensete ‘Maurelli’ ()
Mor gövdeli muz ağacıdır. Anavatanında oldukça boylanmaktadır . Fakat ülkemizde Akdeniz İklimi’nde bile saksılarda yetiştirilmektedir. Mor gövde ve yaprakları sayesinde süs bitkisi olarak kullanıma uygundur.
Purple bodied banana tree. In its homeland it is very tall. But in turkey, they are planted in pot even in meditarenean climate. It can also be used as foliage plant.

Persea gratissima, (Avokado)
Vatanı Amerika Kıtası olan bir meyvedir. Anadolu’nun güneyinde yetişmektedir. Büyük, sert, yeşil-kahverengi kabuklu, armut biçimli tropik meyveleriyle bilinen, her dem yeşil ağaçlardır.10-12 m boylanabilir.3-5 m genişlikte çapa ulaşmaktadır.
Homeland, american continant. But it has been settled in South of Anatolia. It is huge, hard, green-brown barked, pear shaped tropical fruits. It is evergreen. 10-12m tall. 3-5m wide.

Bunu da oku :  Uzun kaktüs çeşitleri

Spathodea campanulata (Afrika Lale Ağacı)
Anavatanı; Tropik Afrika’dır. 25 m boy ve 15 m en yapabilirler. Serada, tam toprakta, sıcaklığın nadiren ve kısa süreli olarak 13 derecenin altına indiği bölgelerde yetişir. Her dem yeşil bir ağaçtır. Çan şeklinde kırmızı çiçek açarlar. Verimli toprak isterler.
Homeland, tropical africa. 25m tall and 15m wide. It can be planted in greenhouses, on the ground where the temperature is rarely under 13c. It is an evergreen tree. It blooms in bell shaped. It needs fertile soil.

Strelitzia reginae (Cennet Kuşu)
Anavatanı; Güney Afrika’dır. 2 m boy ve 2 m eninde bitkidir. Yeşil renkli geniş ve yüksek demetler oluşturan, her dem yeşil bitkilerdir. Oval şekilde ve mavi renkli yaprakları vardır. Çiçekli sapları salkımlarından daha uzundur. Tabandan başlayan saplar mızrak biçimli turuncu,sarı,çanak yapraklar ve mavi petaller ile biterler. Yakıcı güneş ışınlarından korunması için kısmen gölgeli konumları severler. Organik maddece zengin toprakları tercih etmektedir.
Homeland South africa. 2m tall and 2m wide. They are evergreen plants which produce green, large and high bunches. It has oval, blue leaves. The flowery stalks are longer than the clusters. The hilts from bottom are lanceolate, orange. It ends up with blue petaller. It likes semi shade areas. It prefers the soil organically rich.

Strelitzia nicolai, (Dev Cennet Kuşu)
Anavatanı; Güney Afrika’dır. Yaprakları muz yaprağı gibi büyüktür. Yaprakları; 1.50 m boy ve 0.60 m en yapabilmektedir. Her dem yeşil bir bitkidir. İlkbahar’da, sarkık şekilde çiçekler açmaktadır. Çiçekleri beyaz renklidir. Gölgeli alanları tercih etmektedir. Saksıda yetiştirilirse verimli toprakları tercih etmektedir.
Homeland, South africa. The leaves are large as banana’s. The leaves are 1.50m long and 0.60m wide. It is an evergreen plant. In springs, floppy flowers are seen. The flowers are White. It prefers the shade areas. It needs fertile soil if it is planted in pots.

Tabebuia resea ()
Anavatanı; Meksika, Venezuela, Kolombiya’dır. 15 m boy ve 8 m en yapabilmektedir. Kışın yapraklarını dökmektedir. 5 adet yaprakçıktan oluşan büyük ve koyu yeşil yaprakları vardır. Boğaz kısmı sarı lekeli olan açık pembe terminal buketlerde toplanmış çiçekler, bitki yapraklarını döktüğünde belirmektedir. Güle benzeyen çiçeklere sahiptir. Gruplar halinde, yol kenarlarında, eğimli alanlarda kullanılmaktadır.
Homeland, mexico, venezuella, colombia. 15m tall and 8m wide. It defoliates in winter. It has large leaves consisted of 5 leaflets. The flowers gathered in terminal bunches are pink and spotty in tubes, are indicated afters it defoliated. It has rosy like flowers. It is used in groups on roadsides and in indiclined areas.

Thunbergia erecta ()
Anavatanı; Tropikal Afrika ve Güney Afrika’dır. 2.50 m boy ve 2.00 m en yapabilmektedir. Yaygın,çalımsı her dem yeşil çalı türüdür. Koyu yeşil,3-8 cm uzunluğunda oval yaprakları vardır. Ağustos’tan Ekim’e kadar, sarı boğazlı lacivert renginde, boru şeklinde çiçek açmaktadır.
Homeland, tropical africa, South africa. 2.5m tall and 2m wide. It is an evergreen bush, splendid, bushy. It has dark green leaves 3-8 cm long. From august to october it blooms yellow dark blue.

Tibouchina urvilleana, (Tiboçina)
Anavatanı; Brezilya’dır. 4 m boy ve 3 m en yapabilmektedir. Dalları yapraklarıyla kaplıdır. Yaprakları; yumuşak ve kadife gibidir. Her dem yeşil bir çalı türüdür. Yaz ve Sonbahar Mevsimi boyunca, lacivert çiçekler açmaktadır. Nemli ve verimli toprakları sevmektedir. Tam güneş ve yarı gölge istemektedir. Gruplar halinde veya soliter olarak alanlarda ve kaya bahçelerinde kullanılmaktadır.
Homeland, Brazil. 4m tall and 3m wide. The branches are covered bye its leaves. The leaves are soft like velvets. Throughout the summer and autumn, it has dark blue flowers. It likes mois and fertile soil. It needs full sun and semi shade. It can be used in groups or solitary and in rock gardens.

ADS
Bu konuyu oyla
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 694 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment