Kaktüsgiller

Kaktüsgiller

Kaktüsgiller Kaktüsgiller (Cactaceae), gövdeleri etli ve yaprakları diken şeklini almış bir çiçekli bitkiler familyası. Kaktüs, cins adı olmamasına rağmen, kaktüsgiller familyasını oluşturan gövdeleri etli, yassılaşmış ve sulu olan, yaprakları diken şeklini almış bütün çiçekli bitkilere verilen ortak addır. Genellikle çöllerde ve tropiklerde yaygınlardır. Sukkulent gövdeleri aynı zamanda özümleme görevini de yapar. Çölde yetişen Saguaro, en büyük kaktüslerden biridir. Yetişkinleri genellikle 12 metre boya ulaşır, nadiren de 15 metreyi aşanları bulunur. Kaktüsler çok yağış ve su istemeyen bitkilerdir. Genellikle çöllerde ve sıcak iklimlerde yetişirler. Kökleri çok uzun ve kalındır. Bu özellikleri…

Read More

Sukkulent

Sukkulent

Sukkulent Agave, (Sabır Bitkisi) Agave, Orta ve Güney Amerika’da yayılış gösteren sabırgiller (Agavaceae) familyasından etli bitki (succulent plant) cinsidir. Türleri Türkçede sabır otu ya da kısaca sabır olarak bilinir. Görünüşü benzer olan Aloe vera (sarısabır) ile karıştırılmamalıdır. Agave is a plump plant spreading out to middle and South america from agavaceae familia and its is succulent plant. It is known as “patience” in Turkish. It should not be supposed as Aloe vera. Agave americana () Agave americana ‘Mediopicta’ () Agave americana ‘Variegata’ () Agave ferox () Aloe, (Sarı Sabır) Sarısabır,…

Read More