Bambular

Bambular

Bambular Bambusa (-) 130 bambu türü ile oldukça geniş bir aile olan Bambusa, Asya, Amerika ve Afrika’da yayılış gösterir. En büyük bambu türleri 80 cm kalınlığa ve 38 metre uzunluğa kadar ulaşabilirler. Nemli her türlü toprakta yetişirler. Kendine has cazibesi olan, aynı zamanda yoğun yapraklanması ile hoş bir duruş sergilerler. Sarı, yeşil ve alacalı renklerde boylu ve bodur formlarda olabilirler. It is a very large bambusa family with 130 kinds. It is spreaded to asia, america and africa. The hugest bamboos are 80cm thick and 38m tall. It lives in…

Read More