Gübreleme hakkında

gübreleme hakkında

Gübreleme hakkında
Tarımsal üretimin artması için toprağın düzenli ve bakımlı olması gerekir. En iyi toprak bakım teknikleri de toprağın gübrelenmesinden kaynaklı bakımlardır. Tarımsal faaliyetlerin artması için yapılan gübreleme teknikleri nelerdir ve gübreleme nedir, özellikle çiftçinin merak ettiği bir konudur.

Bitkiler de en az insanlar kadar bakım ve ilgi gerektiren büyüme koşullarına sahiptir. Bir bitkinin büyümesi için gerekli olan bakımların çoğunun yapılması gerekir. Bakımı yapılan bitkilerin tarımsal faaliyetler açısından verimi oldukça yüksek olacaktır.

Bitkilerin beslenmeleri için gerekli olan bitki besin maddelerinin başında AZOT, FOSFOR ve POTASYUM gelir. Bunlar bitkilerin en çok ihtiyaç duydukları besin maddeleri olup, tarım topraklarında da genellikle yeteri kadar bulunmamaktadır.

Gerek ürünler beslenmek için gerekse toprak içinde sızan sular önemli miktarda besin maddelerini topraktan uzaklaştırır. Bunun sonucu topraklar fakir düşer, bitkiler yeterince besleyemez hale gelir. Bu nedenlerle aynı topraktan sürekli bir şekilde iyi ürün almak için o toprağa eksik olan bitki besin maddelerinin verilmesi gerekir. Buda gübreleme ile olur.

Bunu da oku :  Klasik Gübreler

Gübrelerden en iyi şekilde yararlanabilmek için gübrenin toprağa verilme zaman ve şekline dikkat etmek gerekir. Sadece kullanılacak gübrenin çeşidi ve miktarını bilmekle iş bitmez. Gübreden beklenen yararın sağlanabilmesi için gübrenin EN UYGUN ZAMAN ve EN DOĞRU bir şekilde toprağa verilmesi gerekir.

Gübreleme
Bitkisel üretimde amaçlanan verim ve kaliteye ulaşmak için seçilen bir tekniktir. Gübreleme; bitkinin içerisinde bir çeşit veya birden fazla besin maddesinin organik yolla içerisinde bir veya birden fazla bitkiye aktarılmasıdır. Bitkinin üzerine değil, toprağı aktarma yolu ile gübrenin bitkiye ulaşması hedeflenir. Gübrelemenin amaçları saymakla bitmeyecek kadar fazladır ancak ana amaçları; toprağın daha verimli hale gelmesi için besin maddeleri tarafından zenginleşmesini sağlamak ve toprağın fiziksel ve biyolojik özelliklerini düzeltmektir. Bitkiler gübrelendiği takdirde çok daha iyi koşullar da eskisine oranla çok daha fazla ve verimli üretime geçilmesini sağlayacaktır.

Gübrelemenin Yararları
Gübreleme toprağın verim gücünün yükselmesine ve birim alanda daha yüksek karlılık getirmesine olanak verir.
Topraktan elde edilen ürünlerin kalitesinin artmasını sağlar.
Topraktan elde edilen verimin dönemlik değil sürekli olmasını sağlar. Toprak üzerinden elde edilen kazanç azalmadan her sene devam edecek hatta katlanarak çoğalacaktır.
Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı toprağın kimyasal özelliklerinin ve besin içeriğinin arttırılmasını sağlar. Gübrelenmeyen toprak üzerinde ürün çeşitliliği olmazken, düzenli ve kaliteli gübrelenmiş toprakta çeşitli ürünler elde edilebilecektir.
Bitkilerin daha iyi gelişmesini sağlar. Gübrelenene toprak üzerinde bulunan bitkiler daha kolay ve düzenli gelişme gösterecektir.

Bunu da oku :  Dikenli İncir

Gübreleme sırasında yeterli gübreleme ile en yüksek ürünü almak amaçlanmalıdır. Fazla uygulanan bir gübre, tarımsal ortamda diğer besinlerin alımını engelleyecektir. Düzenli ve yeterli gübreleme ile tarımsal toprakta, yüksek verim sağlanabilir. Daha fazla ürün almak ve sağlıklı üretim yapmak istiyorsanız tarımda gübrelemeye önem vermeniz gerekir.

Bu konuyu oyla
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 63 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment